Yn ōl i'r Cyrsiau

Bitesize Llythrennedd

Cyrsiau cryno sylfaenol i’ch cefnogi chi i wella sillafu, gramadeg, darllen ac ysgrifennu ar gyfer bywyd bob dydd – mae’r pynciau a drafodir yn cynnwys defnyddio atalnodi’n gywir, darllen testunau fel papurau newydd ar-lein a llythyrau ffurfiol, siarad a gwrando yn ystod cyfarfodydd a chyfweliadau.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.