Back to Listing

Grŵp Colegau NPTC yn Cynnal Diwrnod Hwyl i’r Teulu Llwyddiannus yn Hyb Cymunedol Croeserw

Trefnodd Grŵp Colegau NPTC Ddiwrnod Hwyl i’r Teulu bywiog yng Nghanolfan Gymunedol Croeserw. Nod y digwyddiad Cynllun Ceidwaid Sgiliau, a ariennir gan Gyllid SPF, gyda Chyrchfan Wildfox, Cyngor CNPT, a CGG CNPT, oedd meithrin ymgysylltiad cymunedol tra’n arddangos yr amrywiaeth o gyfleoedd addysgol sydd ar gael yng Nghwm Afan.

Roedd y Diwrnod Hwyl i’r Teulu yn fodd o gyflwyno preswylwyr i’r ystod amrywiol o gyrsiau amser llawn a rhan-amser a gynigir yng Ngholeg Castell-nedd, Coleg Afan, a Chanolfan Adeiladwaith Maesteg. Cafodd y mynychwyr gyfle i archwilio llwybrau addysgol posibl a rhyngweithio â chynrychiolwyr y coleg i ddysgu mwy am eu hopsiynau.

Ychwanegodd gwerthwyr lleol at yr awyrgylch siriol trwy ddarparu byrgyrs blasus, hufen iâ, a gwasanaethau paentio wynebau. Roedd gweithgareddau cyffrous fel bwth lluniau drych hud a gorsafoedd offer ‘rhowch gynnig arni’ wrth fodd ymwelwyr o bob oed, gan feithrin ymdeimlad o lawenydd a chyfeillgarwch trwy gydol y dydd.

Bu adrannau amrywiol o fewn Grŵp Colegau NPTC yn curadu stondinau rhyngweithiol i arddangos eu harbenigeddau. Ymgysylltodd yr adran adeiladwaith â’r mynychwyr gydag arddangosiadau gwneud byrddau ar gyfer tai adar, tra bod yr adran arlwyo a lletygarwch wedi dod â blas arbennig i bawb gyda chacennau a danteithion.

Wrth sôn am y digwyddiad, dywedodd Gemma Charnock, Is-Bennaeth: Corfforaethol ac Ysgrifennydd Cwmni’r Grŵp yng Ngrŵp Colegau NPTC: “Rydym wrth ein bodd gyda llwyddiant ysgubol y Diwrnod Hwyl i’r Teulu. Roedd yn galonogol gweld aelodau o Gymuned Cwm Afan yn dod at ei gilydd i archwilio cyfleoedd addysgol a mwynhau diwrnod llawn chwerthin a hwyl.”

Tanlinellodd y digwyddiad ymrwymiad Grŵp Colegau NPTC i ymgysylltu â’r gymuned ac allgymorth addysgol, gan gryfhau cysylltiadau â’r gymuned leol tra’n grymuso unigolion i ddilyn eu dyheadau addysgol.

Cynhelir ein digwyddiad nesaf ddydd Mercher Ebrill 17eg lle bydd y Coleg yn fynd i Nghanolfan Gymunedol Noddfa, Glyncorrwg o 4:00 PM – 7:00 PM.

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.