Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Yma yn CNPT Dysgu Oedolion credwn fod yn rhaid i bawb yng Nghastell-nedd Port Talbot gael mynediad cyfartal at ddysgu mewn amgylchedd lle maent yn teimlo’n ddiogel ac yn ddiogel.  Rydym yn darparu dosbarthiadau ar draws y fwrdeistref gyfan, mewn canolfannau amrywiol gan gynnwys canolfannau gwirfoddol, ysgolion, eglwysi ac ati. Ein prif nod yw cefnogi a helpu’r rhai sydd â’r angen mwyaf a chanolbwyntio ar anghenion y gymuned. 

Fel gwasanaeth, rydym yn parhau i annog dysgwyr i gyflawni eu potensial llawn, gan roi cymorth personol i unigolion lle bynnag y bo modd. Gallwn gynnig meintiau llai yn yr ystafell ddosbarth lle gall y tiwtor ganolbwyntio ar gefnogi’r holl ddysgwyr sy’n mynychu.


Mae addysg oedolion yn darparu gwybodaeth am lwybrau dilyniant i ddysgwyr a’r rhan fwyaf o gynnydd ein dysgwr i’n cyrsiau eraill megis TGAU, Safon Uwch, Iaith Arwyddion Prydain, cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol, Gofal Plant QCF, Seicoleg, Diogelwch Bwyd a chyrsiau TG.

Mae ein dysgwyr bob amser yn gallu symud ymlaen i gyrsiau dysgu eraill neu gael gwaith, ar ôl ennill y sgiliau a’r cymwysterau gwerthfawr sydd eu hangen arnom.

Rydym yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth o’r ansawdd uchaf sydd ag ymagwedd gyson at ein darpariaeth ac sydd wedi llwyddo i wneud hynny.

Cliciwch Yma ar gyfer ein Prosbectws 2023 – 2024

Cliciwch Yma am Amserlen

Teitl y Cwrs Lleoliad(au)
Addysg A Hyfforddiant Lefel 3 Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Astudiaethau busnes TGAU Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
BSL Lefel 1 Signature Canolfan Tir Morfa, Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
BSL Lefel 2 Signature Canolfan Tir Morfa, Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
BSL Lefel 3 Signature Canolfan Tir Morfa, Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Bwyta Iach Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Camau Cyntaf Yn Y Gymraeg Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Cefnogaeth ar gyfer iechyd meddwl lefel 1 Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Cefnogaeth Dosbarth Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Cefnogi datblygiad rhifedd dysgwyr (Multiply) Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Chwarae a datblygu dysgu gofal plant lefel 3 Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT, Dysgu yn y gymuned
Coginio Ar Gyllideb Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Coginio Ar Gyllideb Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Cwblhau Ffurflenni Cais Am Swydd Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Cwblhau Ffurflenni Cais Am Swydd Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Cyd-ddigwydd iechyd meddwl a chamddefnyddio cyffuriau lefel 1 Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Cyflwyniad I BSL (Agored Cymru) Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Cyflwyniad I Golled Synhwyraidd Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Cyflwyniad I Iechyd A Gofal Cymdeithasol Canolfan Tir Morfa, Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Cyflwyniad i iechyd meddwl lefel 1 Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.