Grwp Colegau NPTC

Grŵp Colegau NPTC, Coleg Castell-nedd Port Talbot a Choleg Powys gynt, yw un o’r darparwyr Addysg Bellach mwyaf yng Nghymru sy’n cwmpasu 30 y cant o dir y wlad

Mae’r Coleg yn cynnig rhaglen gyffrous ac amrywiol o gyrsiau amser llawn a rhan-amser i fwy na 270,000 o drigolion yn ymestyn o dde i ogledd Cymru.

P’un a ydych chi’n gadael yr ysgol, â diddordeb mewn cyrsiau lefel gradd, eisiau astudio’n rhan-amser i wella’ch rhagolygon gwaith, neu’n dysgu er mwyn cael hwyl, rydyn ni eisiau i chi wybod beth sy’n gwneud Grŵp Colegau NPTC yn lle mor wych i chi. astudio.

Credwn fod cymwysterau a hyfforddiant yn allweddol i lawer o lwybrau gyrfa gwerth chweil a chydag un o’r ystod ehangaf o gyrsiau sy’n canolbwyntio ar yrfa a gynigir. Gyda’n staff addysgu tra chymwysedig gyda chyfoeth o wybodaeth am y diwydiant wrth law, bydd Grŵp Colegau NPTC yn agor y drws i ddyfodol llwyddiannus a gwerth chweil.

Gallwn hefyd gynnig opsiynau hyfforddi pwrpasol i chi os ydych yn gyflogwr sy’n gyfrifol am hyfforddi staff. Gall ein tîm busnes ymroddedig ddiwallu eich holl anghenion datblygu staff.

Teitl y Cwrs Lleoliad(au)
Addurno Cacen FDQ Lefel 1 – (Diwrnod Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC
Addysg A Hyfforddiant Lefel 3 Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig: Rheoli Adeiladu – HND (Rhan-Amser) Coleg Afan, Grwp Colegau NPTC
Almaeneg i Siaradwyr Saesneg Lefel 1 Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Almaeneg i Siaradwyr Saesneg Lefel 2 Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Almaeneg i Siaradwyr Saesneg Lefel 3 Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Archwiliwr Sgiliau Gwaith (Rhan-Amser) Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Castell-nedd, Coleg Y Drenewydd, Grwp Colegau NPTC
Asesiad Ynni Ar-Adeiladu Domestig ABBE Lefel 3 (Rhan-Amser: eDdysgu) Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Astudiaethau busnes TGAU Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Bara Artisan (Rhan-Amser) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Bod yn Barod ar gyfer Cyflogaeth Gynaliadwy Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
BSL Lefel 1 Signature Canolfan Tir Morfa, Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
BSL Lefel 2 Signature Canolfan Tir Morfa, Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
BSL Lefel 3 Signature Canolfan Tir Morfa, Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Bwyta Iach Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
C&G Lefel 3 mewn Patisserie a Sgiliau Melysion (Rhan-Amser) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
CACHE Lefel 3 Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Coleg Afan, Grwp Colegau NPTC
Camau Cyntaf Yn Y Gymraeg Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Cefnogaeth ar gyfer iechyd meddwl lefel 1 Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Cefnogaeth Dosbarth Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.