BSL Lefel 3 Signature

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i ddylunio i alluogi dysgwyr sydd eisoes yn meddu ar gymhwyster mewn BSL ar Lefel 2 i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Rhaid i ddysgwyr llwyddiannus allu dangos cymhwysedd ar Lefel 4 Safonau Iaith Galwedigaethol y DU (Instructus 2012). Mae hyn yn golygu y bydd y dysgwr yn gallu deall a defnyddio BSL amrywiol mewn gwahanol sefyllfaoedd gwaith a chymdeithasol. Bydd dysgwyr yn datblygu gwybodaeth uwch o strwythur a swyddogaeth Iaith Arwyddion Prydain a dealltwriaeth o’r gymuned Fyddar a diwylliant Byddar.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

    • Canolfan Tir Morfa
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.