Addysg Oedolion Cymru

Rydym yn credu mewn pobl. Does dim ots beth yw eich oedran, mae dysgu yn hanfodol mewn bywyd.

Rydym yn credu mewn darparu sgiliau a chymwysterau ychwanegol i oedolion sy’n dysgu, gan ddarparu dysgu hygyrch i wella eu bywydau yn well. Rydyn ni yma i chi ac yn gweithio gyda chi i ddysgu rhywbeth newydd i chi. 

Dysgu gweithredol ar draws Cymru 

Rydym yn sefydliad aelodaeth a gall ein dysgwyr ymgysylltu’n weithredol â chynllunio a threfnu eu dysgu. Mae ein llywodraethiant yn seiliedig ar gynrychiolwyr etholedig sy’n cynnwys dysgwyr lle rydym yn anelu at fod yn llais i bob oedolyn sy’n dysgu yng Nghymru. 

Darparu addysg gynhwysol i chi 

Rydym yn hyrwyddo cynnig addysg eang gydag ymrwymiad i gynhwysiant, cyfoethogi diwylliannol, iechyd a lles, a chydraddoldeb sy’n gwella cyfiawnder cymdeithasol ac ymgysylltu â’r gymuned; Ochr yn ochr â hyn rydym yn cynnig addysg a hyfforddiant â ffocws uchel ar gyfer cyflogadwyedd, menter a datblygu sgiliau. . . lle mae ein dysgwr yn gorwedd wrth wraidd popeth a wnawn.

Teitl y Cwrs Lleoliad(au)
Celf ar gyfer Iechyd Meddwl Addysg Oedolion Cymru, Y Drenewydd
Celf ar gyfer Iechyd Meddwl Addysg Oedolion Cymru, Y Drenewydd
Sgiliau Digidol Sylfaenol Addysg Oedolion Cymru, Neuadd Bentref Pant-y-dwr
Ysgrifennu Creadigol Y Trallwng, Addysg Oedolion Cymru
Ysgrifennu Creadigol Addysg Oedolion Cymru, Y Trallwng
Ysgrifennu Creadigol Addysg Oedolion Cymru, Ar-lein
Ysgrifennu Creadigol Addysg Oedolion Cymru, Ar-lein
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.