Gwaith Coed

A oes gennych ddiddordeb mewn creu a gwneud pethau o bren?

Oes gennych awydd gwirioneddol i gychwyn prosiect gwaith coed, ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? P’un a ydych yn saer coed/gweithiwr coed profiadol neu’n dechrau ar lefel cychwynnol (neu unrhyw le yn y canol) bydd croeso mawr i chi yn ein Gweithdy, sy’n lle anffurfiol, cyfeillgar a chynhwysol, er mwyn dysgu sgiliau newydd a gwneud ffrindiau newydd.

Byddem wrth ein bodd pe byddech yn ymuno gyda ni ac edrychwn ymlaen at eich gweld!

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.