Digidol a TG

Arhoswch ar y blaen yn yr oes ddigidol trwy gaffael sgiliau cyfrifiadurol a TG hanfodol. Dysgwch am feddalwedd, caledwedd, defnydd o’r rhyngrwyd, a diogelwch digidol, gan eich grymuso i lywio’r dirwedd ddigidol sy’n esblygu’n barhaus.

Cyrsiau Digidol a TG

Teitl y Cwrs Lleoliad(au)
Cyflwyniad i Gyfrifiadura Symudol (Defnyddio’ch iPad neu Dabled) (Rhan-Amser: Gyda’r Nos) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Cyflwyniad i One Drive Ar-lein, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd, Grwp Colegau NPTC
Cyfrifiaduron Peidiwch â Brathu Ar-lein, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd, Grwp Colegau NPTC
E-bost Outlook Canolradd a Chalendr Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd, Grwp Colegau NPTC
Excel canolradd Grwp Colegau NPTC
Excel-Advanced (Rhan-Amser) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Excel-Canolradd (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC
Gair Canolradd Coleg Y Drenewydd, Grwp Colegau NPTC
Gair Dechreuwyr Ar-lein, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd, Grwp Colegau NPTC
Gair Uwch Coleg Y Drenewydd, Grwp Colegau NPTC
HNC Cyfrifiadura (Rhan-Amser) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Sgiliau Digidol Sylfaenol Addysg Oedolion Cymru, Y Trallwng
Sgiliau Digidol Sylfaenol Addysg Oedolion Cymru, Y Drenewydd
Technoleg Gwybodaeth, Sgiliau Digidol, Cyfrifiaduron Ddim yn Brathu Ar-lein, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd, Eglwys Gatholig Y Drenewydd, Grwp Colegau NPTC, Llandrindod
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser: Dysgu o Bell) Coleg Afan, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Castell-nedd, Coleg Y Drenewydd, Grwp Colegau NPTC
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser: Gyda’r Nos) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser: Dysgu o Bell) Coleg Afan, Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser: Gyda’r Nos) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.