Digidol a TG

Arhoswch ar y blaen yn yr oes ddigidol trwy gaffael sgiliau cyfrifiadurol a TG hanfodol. Dysgwch am feddalwedd, caledwedd, defnydd o’r rhyngrwyd, a diogelwch digidol, gan eich grymuso i lywio’r dirwedd ddigidol sy’n esblygu’n barhaus.

Cyrsiau Digidol a TG

Teitl y Cwrs Lleoliad(au)
Cyflwyniad i Gyfrifiadura Symudol (Defnyddio’ch iPad neu Dabled) (Rhan-Amser: Gyda’r Nos) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Cyflwyniad i One Drive Coleg Y Drenewydd, Ar-lein, Grwp Colegau NPTC, Coleg Bannau Brycheiniog
Cyfrifiaduron Peidiwch â Brathu Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd, Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
E-bost Outlook Canolradd a Chalendr Grwp Colegau NPTC, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd
Excel canolradd Grwp Colegau NPTC
Excel-Advanced (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC, Coleg Castell-nedd
Excel-Canolradd (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC
Gair Canolradd Grwp Colegau NPTC, Coleg Y Drenewydd
Gair Dechreuwyr Ar-lein, Grwp Colegau NPTC, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd
Gair Uwch Grwp Colegau NPTC, Coleg Y Drenewydd
HNC Cyfrifiadura (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC, Coleg Castell-nedd
Sgiliau Digidol Sylfaenol Addysg Oedolion Cymru, Neuadd Bentref Pant-y-dwr
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser: Dysgu o Bell) Grwp Colegau NPTC, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd, Coleg Castell-nedd, Coleg Afan
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser: Gyda’r Nos) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser: Dysgu o Bell) Grwp Colegau NPTC, Coleg Castell-nedd, Coleg Afan
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser: Gyda’r Nos) Grwp Colegau NPTC, Coleg Castell-nedd
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.