Yn ōl i'r Cyrsiau

Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser: Gyda’r Nos)

Mae cymwysterau ECDL yn cynnwys cyfuniad o’r modiwlau a restrir isod: hanfodion defnyddwyr TG Rhyngrwyd ac e-bost Prosesu geiriau Meddalwedd taenlen Meddalwedd cyflwyno Meddalwedd cronfa ddata Cydweithrediad ar-lein 00D_cynllunio ar gyfer defnyddwyr TG

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.