Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Ar gyfer siaradwyr Saesneg anfrodorol, mae’r cwrs hwn yn cynnig datblygiad iaith cynhwysfawr. Gwella eich hyfedredd Saesneg, gan gynnwys siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu, i ymgysylltu’n llawnach â’ch cymuned.

Cyrsiau Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Teitl y Cwrs Lleoliad(au)
Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill Bevin Avenue Port Talbot, Canolfan Chwaraeon Cymunedol Crucywel, Canolfan Waith Aberhonddu, Clarence Hall Crucywel, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Castell-nedd, Coleg Pontardawe, Coleg Y Drenewydd, Eglwys Gatholig y Trallwng, Muse Aberhonddu
Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) Lefelau Lluosog (Rhan-Amser) Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd, Grwp Colegau NPTC
SSIE (ESOL) Addysg Oedolion Cymru, Y Trallwng
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.