Sgiliau Cyflogadwyedd

Gwella eich rhagolygon swydd trwy ennill ystod o sgiliau cyflogadwyedd. Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar adeiladu ailddechrau, chwilio am swydd, technegau cyfweld, ac arferion gweithle i’ch paratoi ar gyfer cyflogaeth lwyddiannus.

Cyrsiau Sgiliau Cyflogadwyedd

Teitl y Cwrs Lleoliad(au)
Addurno Cacen FDQ Lefel 1 – (Diwrnod Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC
Addysg A Hyfforddiant Lefel 3 Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig: Rheoli Adeiladu – HND (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC, Coleg Afan
Almaeneg i Siaradwyr Saesneg Lefel 1 Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Almaeneg i Siaradwyr Saesneg Lefel 2 Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Almaeneg i Siaradwyr Saesneg Lefel 3 Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Archwiliwr Sgiliau Gwaith (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd, Coleg Castell-nedd
Asesiad Ynni Ar-Adeiladu Domestig ABBE Lefel 3 (Rhan-Amser: eDdysgu) Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Astudiaethau busnes TGAU Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Bitesize Llythrennedd Grwp Colegau NPTC, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Pontardawe, Coleg Castell-nedd
Bod yn Barod ar gyfer Cyflogaeth Gynaliadwy Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
BSL Lefel 1 Signature Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT, Canolfan Tir Morfa
BSL Lefel 2 Signature Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT, Canolfan Tir Morfa
BSL Lefel 3 Signature Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT, Canolfan Tir Morfa
Bwyta Iach Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
C&G Lefel 3 mewn Patisserie a Sgiliau Melysion (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC, Coleg Castell-nedd
CACHE Lefel 3 Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Coleg Afan, Grwp Colegau NPTC
Camau Cyntaf Yn Y Gymraeg Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Cefnogaeth ar gyfer iechyd meddwl lefel 1 Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Cefnogaeth Dosbarth Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.