Yn ōl i'r Cyrsiau

CACHE Lefel 3 Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion

Bydd y cymhwyster hwn yn darparu dealltwriaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio’n uniongyrchol gyda phlant neu bobl ifanc mewn ysgolion cynradd, uwchradd neu arbennig, gan gynnwys y rhai sy’n dymuno symud i rôl Cynorthwyydd Addysgu. Mae’n cynnwys dysgu am ddatblygiad plant a phobl ifanc, diogelu eu lles, a chyfathrebu.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.