Yn ōl i'r Cyrsiau

Technoleg Gwybodaeth, Sgiliau Digidol, Cyfrifiaduron Ddim yn Brathu

Mae mor bwysig cadw eich sgiliau digidol yn gyfredol p’un a ydych yn ddechreuwr neu’n meddu ar rai sgiliau digidol yn barod, yna mae gennym gwrs sy’n bodloni eich anghenion – gallwch ddysgu rhywbeth newydd, ennill cymhwyster neu gael help gyda chyflogaeth.

Mae ein dosbarthiadau Sgiliau Digidol a Dyw Cyfrifiaduron Ddim yn Brathu yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau sgiliau digidol a fydd yn eich helpu i gyflawni tasgau dydd i ddydd yn hyderus.

Mae pynciau yn cynnwys:

 • Chwilio’r Rhyngrwyd
 • Sut i osod a defnyddio’ch tabled
 • Defnyddio apiau am ddim ac apiau addysgol ar dabledi a ffonau clyfar
 • Cymorth i greu CVs a cheisiadau am swyddi
 • Helpu plant gyda gwaith cartref a dysgu ar-lein
 • Diogelwch/preifatrwydd ac amddiffyniad ar y rhyngrwyd – helpwch chi a’ch teulu i gadw’n ddiogel ar-lein
 • Defnyddio YouTube, WhatsApp, Messenger ac apiau cyfryngau cymdeithasol eraill
 • Anfon a derbyn e-bost
 • Cyrchu papurau newydd, cylchgronau, llyfrau ar-lein
 • Sut i siopa ar-lein yn ddiogel
Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Pan fyddwch yn ymuno, byddwch yn cael trafodaeth gyda’ch tiwtor Dysgu Oedolion yn y Gymuned (ALC) i benderfynu pa bynciau sydd fwyaf priodol i chi.  Byddwch hefyd yn cwblhau asesiad cychwynnol fel eich bod yn gweithio ar gymhwyster ar y lefel gywir.

Rhagolygon Gyrfa

Gallwch symud ymlaen i lefelau uwch mewn sgiliau hanfodol, TGAU neu i gwrs galwedigaethol sy’n addas ar gyfer cyflogaeth.

Asesiadau

Bydd hyn yn dibynnu ar y cymhwyster a gymerir:

Gellir asesu unedau Agored Cymru trwy waith cwrs, cwestiynau ac atebion llafar, chwarae rôl/efelychu neu brofion ysgrifenedig

Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu neu Lythrennedd Digidol yn cael eu hasesu trwy asesiadau dan reolaeth.

Technoleg Gwybodaeth, Sgiliau Digidol, Cyfrifiaduron Ddim yn Brathu

Yn yr adran isod fe welwch y Dyddiau, Amseroedd a Lleoliadau ar gyfer ein holl gyrsiau Technoleg Gwybodaeth, Sgiliau Digidol, Cyfrifiaduron Peidiwch â Brathu ar draws Castell-nedd Port Talbot a Phowys. Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch am ein cyrsiau ffoniwch: 03308 188100

Castell-nedd Port Talbot

Mae cwrs Archwiliwr Sgiliau Gwaith ar-lein ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener 9:30 -15:30.

Powys

Technoleg Gwybodaeth, Sgiliau Digidol, Cyfrifiaduron Ddim yn Brathu
CwrsLleoliadDyddiad ac Amser
Mae Cyfrifiaduron Dim yn BrathuColeg Bannau BrycheiniogDydd Mercher 13:30 – 15:30
Mae Cyfrifiaduron Dim yn BrathuColeg Y DrenewyddDydd Mercher 9:30 – 11:30
Mae Cyfrifiaduron Dim yn BrathuEglwys Gatholig Y DrenewyddDydd Llun 9:15 – 11:30
Mae Cyfrifiaduron Dim yn BrathuEglwys Gatholig Y DrenewyddDydd Gwener 9:15 – 11:15
Mae Cyfrifiaduron Dim yn BrathuEglwys Gatholig Y TrallwngDydd Llun 12:30 – 14:30
Mae Cyfrifiaduron Dim yn BrathuLlandrindodDydd Llun 14:00 – 16:00
Archwiliwr Sgiliau GwaithAr-leinDydd Llun – Dydd Gwener 9:30 – 15:30

Darparwyr Cyrsiau

 • Grwp Colegau NPTC

  • Ar-lein
  • Coleg Bannau Brycheiniog
  • Coleg Y Drenewydd
  • Eglwys Gatholig Y Drenewydd
  • Llandrindod
  Ymweld ā'r darparwr hwn
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.