Cyrsiau ar gyfer Cyflogadwyedd

Gwella eich cyflogadwyedd gyda chyrsiau arbenigol.

Yn y farchnad swyddi gystadleuol sydd ohoni, mae’n hanfodol rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth gywir i chi’ch hun i sefyll allan i ddarpar gyflogwyr.

Mae ein cyrsiau ar gyfer cyflogadwyedd yn cynnig ystod amrywiol o raglenni sydd wedi’u cynllunio i roi hwb i’ch rhagolygon gyrfa.

P’un a ydych am roi hwb i’ch sgiliau meddal fel cyfathrebu ac arweinyddiaeth neu sgiliau mwy technegol gyda chyrsiau mewn meysydd fel plymio ac electroneg, mae’r cyrsiau hyn yn darparu offer sydd eu hangen arnoch i wella eich cyflogadwyedd a sicrhau eich swydd ddelfrydol.

Buddsoddwch yn eich dyfodol trwy gofrestru yn un o’r cyrsiau hyn heddiw.

Teitl y Cwrs Lleoliad(au)
Addurno Cacen FDQ Lefel 1 – (Diwrnod Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC
Addysg A Hyfforddiant Lefel 3 Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig: Rheoli Adeiladu – HND (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC, Coleg Afan
Almaeneg i Siaradwyr Saesneg Lefel 1 Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Almaeneg i Siaradwyr Saesneg Lefel 2 Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Almaeneg i Siaradwyr Saesneg Lefel 3 Grwp Colegau NPTC, Ar-lein
Archwiliwr Sgiliau Gwaith (Rhan-Amser) Coleg Y Drenewydd, Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC, Coleg Bannau Brycheiniog
Asesiad Ynni Ar-Adeiladu Domestig ABBE Lefel 3 (Rhan-Amser: eDdysgu) Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Astudiaethau busnes TGAU Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Bitesize Llythrennedd Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Pontardawe
Bod yn Barod ar gyfer Cyflogaeth Gynaliadwy Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
BSL Lefel 1 Signature Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT, Canolfan Tir Morfa
BSL Lefel 2 Signature Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT, Canolfan Tir Morfa
BSL Lefel 3 Signature Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT, Canolfan Tir Morfa
Bwyta Iach Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
C&G Lefel 3 mewn Patisserie a Sgiliau Melysion (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC, Coleg Castell-nedd
CACHE Lefel 3 Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Grwp Colegau NPTC, Coleg Afan
Camau Cyntaf Yn Y Gymraeg Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Cefnogaeth ar gyfer iechyd meddwl lefel 1 Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Cefnogaeth Dosbarth Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.