Yn ōl i'r Cyrsiau

Cefnogi datblygiad rhifedd dysgwyr (Multiply)

Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau i gynorthwyo dysgwyr rhifedd i gyrraedd eu nodau rhifedd yn well. Mae’r cwrs yn ymdrin â thechnegau damcaniaethol yn ogystal ag ymarferol, yn y dosbarth, y gellir eu defnyddio i gynllunio gweithgareddau rhifedd.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.