Iechyd a Llesiant

Blaenoriaethwch eich iechyd corfforol a meddyliol. Archwiliwch bynciau fel maeth, ymarfer corff, rheoli straen, ac iechyd meddwl i fyw bywyd cytbwys ac iach.

Cyrsiau Iechyd a Llesiant

Teitl y Cwrs Lleoliad(au)
Celf ar gyfer Iechyd Meddwl Addysg Oedolion Cymru, Y Drenewydd
Celf ar gyfer Iechyd Meddwl Addysg Oedolion Cymru, Y Drenewydd
Cwnsela Lefel 2 (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC, Coleg Afan
Dawns TGAU L2 (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC, Coleg Castell-nedd
Diploma Lefel 3 mewn Hyfforddiant Personol (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC, Academi Chwaraeon Llandarcy
Diploma Lefel 3 VTCT mewn Therapi Tylino Chwaraeon (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC, Coleg Afan
Dyfarniad Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf ar gyfer Dysgu Ar-lein Iechyd Meddwl (Rhan-Amser) Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Dyfarniad Lefel 2 mewn Iechyd, Diogelwch yn y Gweithle (Rhan-Amser: eDdysgu) Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Dyfarniad Lefel 3 mewn Goruchwylio Cymorth Cyntaf ar gyfer Dysgu Ar-lein Iechyd Meddwl (Rhan Amser) Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Gel Pwyleg (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC, Coleg Afan
Gweithdy Rysáit Mawr a Bownsio Lee Stafford (Rhan Amser) Grwp Colegau NPTC, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd, Coleg Afan
Gweithdy Ryseitiau Merlod Lee Stafford (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd, Coleg Afan
Gweithdy Ryseitiau Twisted Tong Lee Stafford (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd, Coleg Afan
Gwella aeliau gyda Thechnegau Microbladio Jan Start (Rhan Amser) Grwp Colegau NPTC, Coleg Afan
Lefel 1 Ymwybyddiaeth o Gymorth Cyntaf ar gyfer Dysgu Ar-lein Iechyd Meddwl (Rhan-Amser) Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Lliw Haul Chwistrellu (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC, Coleg Afan
Pastai Perffaith (Rhan-Amser) Coleg Y Drenewydd, Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
TGAU Bioleg (Rhan-amser) Grwp Colegau NPTC, Coleg Castell-nedd
Tystysgrif VTCT Lefel 4 mewn Therapi Tylino Chwaraeon (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC, Coleg Afan
Tystysgrif VTCT VRQ Lefel 3 mewn Tylino Pen Indiaidd (Rhan-Amser: Gyda’r Nos) Grwp Colegau NPTC, Coleg Y Drenewydd
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.