Iechyd a Llesiant

Blaenoriaethwch eich iechyd corfforol a meddyliol. Archwiliwch bynciau fel maeth, ymarfer corff, rheoli straen, ac iechyd meddwl i fyw bywyd cytbwys ac iach.

Cyrsiau Iechyd a Llesiant

Teitl y Cwrs Lleoliad(au)
Cwnsela Lefel 2 (Rhan-Amser) Coleg Afan, Grwp Colegau NPTC
Dawns TGAU L2 (Rhan-Amser) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Diploma Lefel 3 mewn Hyfforddiant Personol (Rhan-Amser) Academi Chwaraeon Llandarcy, Grwp Colegau NPTC
Diploma Lefel 3 VTCT mewn Therapi Tylino Chwaraeon (Rhan-Amser) Coleg Afan, Grwp Colegau NPTC
Dyfarniad Lefel 2 mewn Cymorth Cyntaf ar gyfer Dysgu Ar-lein Iechyd Meddwl (Rhan-Amser) Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Dyfarniad Lefel 2 mewn Iechyd, Diogelwch yn y Gweithle (Rhan-Amser: eDdysgu) Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Dyfarniad Lefel 3 mewn Goruchwylio Cymorth Cyntaf ar gyfer Dysgu Ar-lein Iechyd Meddwl (Rhan Amser) Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Ffeltio Nodwydd Addysg Oedolion Cymru, Port Talbot
Ffeltio Nodwydd Addysg Oedolion Cymru, Port Talbot
Gel Pwyleg (Rhan-Amser) Coleg Afan, Grwp Colegau NPTC
Gwaith Coed Addysg Oedolion Cymru, Port Talbot
Gweithdy Rysáit Mawr a Bownsio Lee Stafford (Rhan Amser) Coleg Afan, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd, Grwp Colegau NPTC
Gweithdy Ryseitiau Merlod Lee Stafford (Rhan-Amser) Coleg Afan, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd, Grwp Colegau NPTC
Gweithdy Ryseitiau Twisted Tong Lee Stafford (Rhan-Amser) Coleg Afan, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd, Grwp Colegau NPTC
Gwella aeliau gyda Thechnegau Microbladio Jan Start (Rhan Amser) Coleg Afan, Grwp Colegau NPTC
Lefel 1 Ymwybyddiaeth o Gymorth Cyntaf ar gyfer Dysgu Ar-lein Iechyd Meddwl (Rhan-Amser) Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Lliw Haul Chwistrellu (Rhan-Amser) Coleg Afan, Grwp Colegau NPTC
Pastai Perffaith (Rhan-Amser) Coleg Castell-nedd, Coleg Y Drenewydd, Grwp Colegau NPTC
Sgiliau Gwnïo Addysg Oedolion Cymru, Y Drenewydd
TGAU Bioleg (Rhan-amser) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.