Rhifedd

Plymiwch i fyd rhifau a mathemateg, gan feistroli sgiliau sylfaenol ar gyfer bywyd bob dydd, gwaith, ac addysg bellach. Datblygu galluoedd datrys problemau, llythrennedd ariannol, a gwybodaeth ystadegol.

Cyrsiau Rhifedd

Teitl y Cwrs Lleoliad(au)
Cyfrifiaduron Peidiwch â Brathu Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd, Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Cyrsiau Sylfaenol Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Pontardawe
Datblygu Apiau Symudol (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC, Coleg Castell-nedd
Diploma Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg Grwp Colegau NPTC, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd, Coleg Castell-nedd
Diploma Lefel 4 AAT mewn Cyfrifeg Grwp Colegau NPTC, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd, Coleg Castell-nedd
Lluoswch: Rhifedd ar gyfer Llwyddiant: Lefel 1/2 Sgiliau Hanfodol Cymru Grwp Colegau NPTC, Coleg Castell-nedd
Lluoswch: Rhifedd ar gyfer Llwyddiant: TGAU Mathemateg Cefnogir gan unedau Rhifedd Agored Cymru Grwp Colegau NPTC, Coleg Castell-nedd
Rheolaeth Busnes – HND (Noson Rhan Amser) Grwp Colegau NPTC, Coleg Castell-nedd
TGAU Mathemateg (Rhan-Amser) Coleg Pontardawe, Coleg Castell-nedd, Coleg Afan, Grwp Colegau NPTC, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd
Tystysgrif AAT Lefel 2 mewn Cyfrifeg Coleg Y Drenewydd, Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC, Coleg Bannau Brycheiniog
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.