Cyfrifiaduron Peidiwch â Brathu

Mae mor bwysig cadw eich sgiliau digidol yn gyfredol p’un a ydych yn ddechreuwr neu’n meddu ar rai sgiliau digidol yn barod, yna mae gennym gwrs sy’n cwrdd â’ch anghenion – gallwch ddysgu rhywbeth newydd, ennill cymhwyster neu help gyda chyflogaeth. Mae ein dosbarthiadau Sgiliau Digidol a Chyfrifiaduron Peidiwch â Brathu yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau sgiliau digidol a fydd yn eich helpu i gyflawni tasgau dydd i ddydd yn hyderus.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.