Adeiladwaith a Seiliedig ar y Tir

Ennill sgiliau gwerthfawr ar gyfer prosiectau adeiladu a gwella cartrefi. Dysgwch hanfodion gwaith coed, plymio, gwaith trydanol, a sgiliau ymarferol eraill i fynd i’r afael â phrosiectau DIY yn hyderus.

Cyrsiau Adeiladwaith a Seiliedig ar y Tir

Teitl y Cwrs Lleoliad(au)
Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig: Rheoli Adeiladu – HND (Rhan-Amser) Coleg Afan, Grwp Colegau NPTC
Cyflwyniad i Blastro (Rhan-Amser) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Cyflwyniad i gneifio (Rhan-amser) Coleg Y Drenewydd, Grwp Colegau NPTC
Cyflwyniad i Gosod Brics (Rhan-Amser) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Cyflwyniad i Gosod Gwrychoedd (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC
Cyflwyniad i Saer Coed & Gwaith Saer (Rhan Amser) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Diploma BTEC Lefel 3 mewn Adeiladu a yr Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) (Rhan-amser) Coleg Y Drenewydd, Grwp Colegau NPTC
Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Rhan-Amser) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Diploma Lefel 2 mewn Garddwriaeth Ymarferol/Sgiliau Garddio (Rhan-Amser) Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Galwedigaethau Plastro L2 NVQ Diploma C&G 6573-22 (Rhan Amser) Coleg Pontardawe, Grwp Colegau NPTC
Galwedigaethau Plastro L3 NVQ Diploma C&G 6573-07 (Rhan Amser) Coleg Pontardawe, Grwp Colegau NPTC
Galwedigaethau Pren L2 NVQ Dip C&G 6571 (Rhan Amser) Coleg Pontardawe, Grwp Colegau NPTC
Galwedigaethau Pren L3 NVQ Dip C&G 6571 (Rhan Amser) Coleg Pontardawe, Grwp Colegau NPTC
Galwedigaethau Trywel L2 NVQ Dip C&G 6570-04 (Rhan Amser) Coleg Pontardawe, Grwp Colegau NPTC
Galwedigaethau Trywel L3 NVQ Dip C&G 6570-05 (Rhan Amser) Coleg Pontardawe, Grwp Colegau NPTC
Gwobr L2 Cynnal a Chadw Llif Gadwyn a Thrawsbynciol (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC
Pearson BTEC Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Peirianneg Sifil (Rhan Amser) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Peirianneg HNC (Rhan-amser) Coleg Castell-nedd, Coleg Y Drenewydd, Grwp Colegau NPTC
Plymio Sylfaenol i Ddeiliaid Tai (Rhan-Amser) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Sgiliau Weldio Rhagarweiniol Lefel 1 (Rhan-Amser: Noson) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.