Yn ōl i'r Cyrsiau

Plymio Sylfaenol i Ddeiliaid Tai (Rhan-Amser)

Mae hwn yn gwrs byr gyda’r nod o roi sgiliau a gwybodaeth sylfaenol am blymio a gwresogi gosod/cynnal a chadw i ddeiliaid tai a phobl sydd â diddordeb mewn ymuno â’r proffesiwn plymio. Mae’r cwrs hwn yn rhedeg 1 diwrnod yr wythnos am 8 wythnos.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.