Polisi Preifatrwydd

Pwy ydym ni

Cyfeiriad ein gwefan yw: Hafan – Dysgu Oedolion yn y Gymuned (powysneathalc.co.uk)

Sylwadau

Pan fydd ymwelwyr yn gadael sylwadau ar y wefan, rydym yn casglu’r data a ddangosir yn y ffurflen sylwadau, a hefyd llinyn asiant defnyddwyr y porwr a chyfeiriad IP yr ymwelydd i helpu canfod sbam.

Gellir darparu llinyn dienw a grëwyd o’ch cyfeiriad e-bost (a elwir hefyd yn hash) i wasanaeth Gravatar i weld a ydych chi’n ei ddefnyddio. Mae Polisi Preifatrwydd gwasanaeth Gravatar ar gael yma: https://automattic.com/privacy/. Ar ôl cymeradwyo’ch sylw, mae eich llun proffil yn weladwy i’r cyhoedd yng nghyd-destun eich sylw.

Cwcis

Os byddwch yn gadael sylw ar ein gwefan, gallwch ddewis arbed eich enw, cyfeiriad e-bost a’ch gwefan mewn cwcis. Mae’r rhain er hwylustod i chi fel nad oes rhaid i chi lenwi eich manylion eto pan fyddwch yn gadael sylw arall. Bydd y cwcis hyn yn para am flwyddyn.

Os byddwch yn ymweld â’n tudalen mewngofnodi, byddwn yn gosod cwci dros dro i benderfynu a yw’ch porwr yn derbyn cwcis. Nid yw’r cwci hwn yn cynnwys unrhyw ddata personol ac mae’n cael ei daflu pan fyddwch chi’n cau eich porwr.

Pan fyddwch yn mewngofnodi, byddwn hefyd yn sefydlu sawl cwci i arbed eich gwybodaeth mewngofnodi a’ch dewisiadau arddangos sgrin. Mae cwcis mewngofnodi yn para am ddau ddiwrnod, ac mae cwcis opsiynau sgrin yn para am flwyddyn. Os dewiswch “Cofiwch Fi”, bydd eich mewngofnodi’n parhau am bythefnos. Os byddwch yn allgofnodi o’ch cyfrif, bydd y cwcis mewngofnodi yn cael eu dileu.

Os ydych chi’n golygu neu’n cyhoeddi erthygl, bydd cwci ychwanegol yn cael ei gadw yn eich porwr. Nid yw’r cwci hwn yn cynnwys unrhyw ddata personol ac yn syml yn dangos ID post yr erthygl rydych newydd ei golygu. Mae’n dod i ben ar ôl 1 diwrnod.

Cynnwys wedi’i fewnosod o wefannau eraill

Gall erthyglau ar y wefan hon gynnwys cynnwys wedi’i fewnosod (e.e. fideos, delweddau, erthyglau, ac ati). Mae cynnwys sydd wedi’i fewnosod o wefannau eraill yn ymddwyn yn yr un modd â phe bai’r ymwelydd wedi ymweld â’r wefan arall.

Gall y gwefannau hyn gasglu data amdanoch chi, defnyddio cwcis, ymgorffori olrhain trydydd parti ychwanegol, a monitro’ch rhyngweithio â’r cynnwys sydd wedi’i fewnosod, gan gynnwys olrhain eich rhyngweithio â’r cynnwys sydd wedi’i fewnosod os oes gennych gyfrif a’ch bod wedi mewngofnodi i’r wefan honno.

Gyda phwy rydym yn rhannu eich data

Os ydych yn gofyn am ailosod cyfrinair, bydd eich cyfeiriad IP yn cael ei gynnwys yn yr e-bost ailosod.

Am ba hyd yr ydym yn cadw eich data

Os byddwch yn gadael sylw, cedwir y sylw a’i fetadata am gyfnod amhenodol. Mae hyn er mwyn i ni allu cydnabod a chymeradwyo unrhyw sylwadau dilynol yn awtomatig yn hytrach na’u dal mewn ciw cymedroli.

Ar gyfer defnyddwyr sy’n cofrestru ar ein gwefan (os o gwbl), rydym hefyd yn storio’r wybodaeth bersonol y maent yn ei darparu yn eu proffil defnyddiwr. Gall pob defnyddiwr weld, golygu neu ddileu eu gwybodaeth bersonol ar unrhyw adeg (ac eithrio ni allant newid eu henw defnyddiwr). Gall gweinyddwyr gwefannau hefyd weld a golygu’r wybodaeth honno.

Pa hawliau sydd gennych dros eich data

Os oes gennych gyfrif ar y wefan hon, neu os oes gennych sylwadau wedi’u gadael, gallwch ofyn am gael ffeil wedi’i allforio o’r data personol sydd gennym amdanoch, gan gynnwys unrhyw ddata rydych wedi’i roi i ni. Gallwch hefyd ofyn i ni ddileu unrhyw ddata personol sydd gennym amdanoch. Nid yw hyn yn cynnwys unrhyw ddata y mae’n rhaid i ni ei gadw at ddibenion gweinyddol, cyfreithiol neu ddiogelwch.

Lle mae eich data yn cael ei anfon

Gellir gwirio sylwadau ymwelwyr trwy wasanaeth canfod sbam awtomataidd.

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.