Cyrsiau ar gyfer Hamdden

Archwiliwch eich diddordebau a’ch hobïau mewn amgylchedd hamddenol a chyfoethog.

Mae ein Cyrsiau ar gyfer Hamdden yn cynnig ystod amrywiol o raglenni i adfywio’ch ysbryd a meithrin angerdd newydd.

P’un a ydych chi’n dyheu am allfa greadigol gyda gweithdai celf a chrefft, antur goginio trwy ddosbarthiadau coginio, neu ddim ond yn edrych i fagu hyder ac ailymuno ag addysg.

Cofrestrwch yn un o’r cyrsiau hyn heddiw a chychwyn ar daith o hunanddarganfod, datblygu sgiliau, a chyfoethogi personol, wrth i chi fuddsoddi yn eich lles a chyfoethogi eich bywyd gyda gweithgareddau hamddenol. ac yn meithrin diddordebau newydd.

Teitl y Cwrs Lleoliad(au)
Addurno Cacen FDQ Lefel 1 – (Diwrnod Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC
Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig: Rheoli Adeiladu – HND (Rhan-Amser) Coleg Afan, Grwp Colegau NPTC
Almaeneg i Siaradwyr Saesneg Lefel 1 Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Almaeneg i Siaradwyr Saesneg Lefel 2 Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Almaeneg i Siaradwyr Saesneg Lefel 3 Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Bara Artisan (Rhan-Amser) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Creu Ateb Rhyngrwyd Pethau (IoT) (Rhan-Amser) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Cwnsela Lefel 2 (Rhan-Amser) Coleg Afan, Grwp Colegau NPTC
Cwrs Byr Ysgrifennu Creadigol Lefel 2 (Noson Rhan Amser) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Cyfathrebu mewn Arwydd Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Cyflwyniad i Blastro (Rhan-Amser) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Cyflwyniad i gneifio (Rhan-amser) Coleg Y Drenewydd, Grwp Colegau NPTC
Cyflwyniad i Gosod Brics (Rhan-Amser) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Cyflwyniad i Gosod Gwrychoedd (Rhan-Amser) Grwp Colegau NPTC
Cyflwyniad i Gyfrifiadura Symudol (Defnyddio’ch iPad neu Dabled) (Rhan-Amser: Gyda’r Nos) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Cyflwyniad i One Drive Ar-lein, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd, Grwp Colegau NPTC
Cyflwyniad i Saer Coed & Gwaith Saer (Rhan Amser) Coleg Castell-nedd, Grwp Colegau NPTC
Cyfrifiaduron Peidiwch â Brathu Ar-lein, Coleg Bannau Brycheiniog, Coleg Y Drenewydd, Grwp Colegau NPTC
Cymraeg i Siaradwyr Saesneg Lefel 1 Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Cymraeg i Siaradwyr Saesneg Lefel 2 Ar-lein, Grwp Colegau NPTC
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.