Amdanom Ni

Ein cenhadaeth yw grymuso unigolion o bob oed i gofleidio dysgu gydol oes a thwf personol.

Powys Castell-nedd Port Talbot Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Pwy Ydym Ni?

Ni yw Addysg Oedolion yn y Gymuned Powys Castell-nedd Port Talbot, partneriaeth rhwng Grŵp Colegau NPTC, Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT, Addysg Oedolion Cymru, Cyngor Sir Powys ynghyd â dewis eang o ddarparwyr addysg ledled de a chanolbarth Cymru.

Beth Ydym Ni’n Ei Wneud?

Mae ein platfform yn cynnig ystod eang o gyrsiau i unigolion sydd am ddysgu hobïau newydd, datblygu eu gyrfaoedd, hybu hunanhyder, neu ennill cymwysterau y gallent fod wedi’u colli yn ystod yr ysgol. Mae’r rhan fwyaf o’n cyrsiau am ddim, tra bod rhai yn gofyn am ffi gofrestru fach.

Ein prif nod yw gwneud yn siŵr bod pob darpar ddysgwr yn gallu dod o hyd i’r cwrs cywir ar eu cyfer yn hawdd. Mae ein gwefan hawdd ei defnyddio yn casglu’r holl wybodaeth angenrheidiol ac yn arwain unigolion tuag at eu llwybr dysgu delfrydol. Rydym yn credu’n gryf mewn dysgu gydol oes gan ei fod yn gwella sgiliau, yn hybu lles, ac yn meithrin ymgysylltiad ac integreiddio cymdeithasol. Rydym yn deall y gallai ailddechrau addysg ymddangos yn frawychus, ein nod yw darparu taith esmwyth a chyfforddus yn ôl i ddysgu.

Ble Ydych Chi’n Dechrau?

I ddechrau, gallwch archwilio ein gwefan, sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd gyda dolenni i’n cyrsiau a’n darparwyr addysg. Gallwch chwilio am gyrsiau yn ôl lleoliad, maes astudio, neu ddefnyddio geiriau allweddol penodol. Felly, dechreuwch ar eich taith ddysgu gyda ni a chychwyn ar brofiad addysgol boddhaus.

Dod o hyd i Gwrs
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.