Dysgu gyda Teulu

Cryfhau cysylltiadau teuluol trwy addysg. Mae’r cwrs hwn yn hyrwyddo dysgu o fewn yr uned deuluol, gan feithrin cydweithrediad, dysgu gydol oes, a thwf personol i bob aelod.

Cyrsiau Dysgu gyda Teulu

Teitl y Cwrs Lleoliad(au)
Defnyddio Barddoniaeth Ac Odl Gyda Phlentyn Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Defnyddio Sachau Stori (Dysgu Fel Teulu) Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Dysgu Darllen Yn Y Cyfnod Sylfaen Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Ffoneg A Sillafu Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Helpu plentyn gyda mathemateg (Multiply) Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Helpu Plentyn I Ddatblygu Sgiliau Gwrando Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Importance Of Sharing Books Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Pwysigrwydd Rhannu Llyfrau Dysgu yn y gymuned, Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.