Yn ōl i'r Cyrsiau

Helpu Plentyn I Ddatblygu Sgiliau Gwrando

Dysgwch sut mae sgiliau gwrando yn cael eu datblygu yn ystod plentyndod. Dysgwch rai gweithgareddau a strategaethau fydd yn helpu plant i archwilio a datblygu eu sgiliau gwrando.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.