Pwysigrwydd Rhannu Llyfrau

Nod y sesiynau hyn yw datblygu sgiliau cyfathrebu i gefnogi plant gyda’u darllen. Drwy weithgareddau sy’n gysylltiedig â darllen, byddwch yn deall pwysigrwydd rhannu llyfrau gyda phlentyn ac yn dysgu strategaethau sydd ynghlwm wrth ddysgu darllen.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

    • Dysgu yn y gymuned
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.