Yn ōl i'r Cyrsiau

Helpu plentyn gyda mathemateg (Multiply)

Rhoddwyd cyngor i rieni/gwarcheidwaid mewn cysylltiad â helpu eu plentyn gyda mathemateg. Yn benodol, roedd y ffocws ar gynnal meddylfryd cadarnhaol, dysgu trwy chwarae a bywyd bob dydd, a dechrau gyda hanfodion a rheolau sylfaenol mathemateg. Cynyddodd hyder y dysgwyr dros gyfnod y cwrs, ac yn y pen draw roeddent yn mwynhau’r sesiynau ac yn edrych ymlaen at dreulio’r amser gyda’u plant.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.