Dysgu Darllen Yn Y Cyfnod Sylfaen

Bydd dysgwyr yn datblygu sgiliau cyfathrebu i gefnogi plentyn gyda’i ddarllen.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.