Ffoneg A Sillafu

Bydd cyfranogwyr yn dysgu sut i ddefnyddio rheolau ffoneg i sillafu. Mae hyn yn eu helpu i ddeall sut mae plant yn dysgu darllen ac ysgrifennu drwy ddysgu seiniau. Byddan nhw’n gallu cefnogi eu plant gyda’u darllen adref ac yn helpu i wella eu sillafu.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.