Yn ōl i'r Cyrsiau

Cwnsela Lefel 2 (Rhan-Amser)

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i gynllunio i roi’r wybodaeth, y sgiliau a’r cymwyseddau sylfaenol i ddysgwyr ddefnyddio sgiliau cwnsela yn foesegol ac yn ddiogel mewn amrywiaeth o gyd-destunau a rolau. Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer y rhai sy’n dechrau lefel gyntaf hyfforddiant fel cwnselydd proffesiynol, y rhai sydd am ddysgu sgiliau cwnsela mewn rolau proffesiynol neu gynorthwyol eraill, a’r rhai sydd am wella eu perthnasoedd proffesiynol a phersonol fel rhan o ddatblygiad personol.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.