Yn ōl i'r Cyrsiau

Cymraeg i Siaradwyr Saesneg Lefel 2

Mae’r cwrs iaith ar-lein hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd: – Yn gwybod rhywfaint o’u dewis iaith ond nad ydynt yn teimlo’n barod am sgwrs lawn. – Yn awyddus i ddysgu brawddegau cyflawn yn lle geiriau unigol. – Eisiau magu hyder i siarad yr iaith mewn gwahanol sefyllfaoedd. Mae’r cwrs yn defnyddio dysgu seiliedig ar gêm sy’n hwyl ac yn reddfol. Byddwch yn adeiladu ar eich geirfa bresennol ar gyfer amrywiaeth o sefyllfaoedd.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.