Yn ōl i'r Cyrsiau

Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill

Trosolwg o’r Cwrs

Os nad Saesneg yw eich prif iaith gallwch ymuno â’n dosbarthiadau ESOL.

Gall dysgu Saesneg eich helpu i wneud ffrindiau, cael swydd, cael swydd well, helpu’ch plentyn gyda gwaith cartref, siarad â’ch meddyg, athrawon eich plentyn, a chymdogion, paratoi ar gyfer addysg bellach neu uwch a chymwysterau, a llawer mwy. Yn y DU, gelwir dosbarthiadau Saesneg i oedolion yn ‘ddosbarthiadau ESOL’. Mae ESOL yn golygu Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill. Rydym yn cynnal gwahanol ddosbarthiadau yn y gymuned o lefel dechreuwyr i lefel uwch.

Mae gennym nifer o gyrsiau AM DDIM i ddewis o’u plith yn ystod y dydd a gyda’r nos mewn amrywiaeth o leoliadau cymunedol yng Nghastell-nedd Port Talbot a Phowys.  Mae croeso i chi ymuno unrhyw bryd.

Mae cyrsiau ESOL yn cynnig y cyfle i wella eich sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu ar y lefel briodol.

 • Mynediad 1 – ychydig iawn o wybodaeth o’r Iaith Saesneg sydd ei angen
 • Mynediad 2 – mae angen rhywfaint o wybodaeth ymarferol o’r iaith Saesneg
 • Mynediad 3 – dealltwriaeth dda o Saesneg llafar, darllen ac ysgrifennu, ond angen datblygu eu gramadeg a’u geirfa ymhellach
 • Lefel 1/2 – dealltwriaeth dda iawn o Saesneg llafar, darllen ac ysgrifennu, ond angen datblygu eu gramadeg a’u geirfa ymhellach
Gofynion Mynediad

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ar fyfyrwyr.

Wrth ymuno byddwch yn cael trafodaeth gydag un o’n tîm ESOL i benderfynu pa gwrs sydd fwyaf priodol i chi.

Asesiadau

Bydd hyn yn dibynnu ar y cymhwyster a ddewisir.

Gellir asesu unedau Agored Cymru drwy waith cwrs, cwestiynau ac atebion llafar, chwarae rôl/efelychu neu brofion ysgrifenedig.

Asesir cymwysterau Sgiliau Bywyd City & Guilds mewn Siarad a Gwrando, Darllen ac Ysgrifennu trwy asesiadau dan reolaeth.

Rhagolygon Gyrfa

Gallwch symud ymlaen i lefelau uwch mewn Sgiliau Bywyd, TGAU neu i gwrs galwedigaethol sy’n addas ar gyfer cyflogaeth.

Cwrdd â’n Myfyrwyr

Cyrsiau ESOL

Yn y tablau isod fe welwch y dyddiau, amseroedd a lleoliadau ar gyfer ein holl gyrsiau ESOL ar draws Castell-nedd Port Talbot a Phowys. Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch am ein cyrsiau ffoniwch: 0330 818 8100.

Castell-nedd Port Talbot

ESOL
CwrsLleoliadDyddiad ac Amser
Dechreuwyr ESOLColeg Castell-neddDydd Llun 10:00 – 12:30
Dechreuwyr ESOLColeg Castell-neddDydd Mawrth 13:00 – 15:00
Dechreuwyr ESOLColeg Castell-neddDydd Mercher 10:00 – 12:30
Dechreuwyr ESOLColeg Castell-neddDydd Mercher 18:00 – 20:00
ESOL CanolraddColeg Castell-neddDydd Llun 10:00 – 12:30
ESOL CanolraddColeg Castell-neddDydd Iau 13:00 – 15:30
ESOL CanolraddColeg Castell-neddDydd Mawrth 10:00 – 12:30
ESOL CanolraddColeg Castell-neddDydd Mercher 10:00 – 12:30
ESOL CanolraddColeg Castell-neddDydd Mercher 13:00 – 15:00
ESOL CanolraddColeg Castell-neddDydd Iau 13:00 – 15:00
ESOL UwchColeg Castell-neddDydd Llun 10:00 – 12:30
ESOL UwchColeg Castell-neddDydd Llun 13:00 – 15:00
ESOL UwchColeg Castell-neddDydd Mawrth 18:00 – 20:00
ESOL UwchColeg Castell-neddDydd Mercher 10:00 – 12:30
ESOL UwchColeg Castell-neddDydd Mercher 13:00 – 15:00
ESOL UwchColeg Castell-neddDydd Gwener 10:00 – 12:30
Llythrennedd Digidol ESOL Pob LefelColeg Castell-neddDydd Mawrth 13:00 – 15:00
ESOL Paratoi ar gyfer Gwaith Pob LefelColeg Castell-neddDydd Iau 10:00 – 12:00
Theori Gyrru ESOLColeg Castell-neddDydd Mawrth 9:30 – 11:30
ESOL Pob LefelBevin Avenue Port TalbotDydd Mawrth 13:00 – 15:00
ESOL Pob LefelBevin Avenue Port TalbotDydd Mawrth 18:00 – 20:00
ESOL Pob LefelBevin Avenue Port TalbotDydd Iau 9:30 – 12:00
ESOL Pob LefelColeg PontardaweDydd Iau 9:30 – 12:00

Powys

ESOL
CwrsLleoliadDyddiad ac Amser
ESOL CanolraddColeg Bannau BrycheiniogDydd Llun 9:00 – 12:00
ESOL DechreuwyrColeg Bannau BrycheiniogDydd Mawrth 9:00 – 11:00
ESOL CanolraddColeg Bannau BrycheiniogDydd Mercher 10:00 – 12:00
ESOL DechreuwyrCanolfan Waith AberhondduDydd Mercher 14:00 – 16:00
ESOL CanolraddMuse AberhondduDydd Mercher 16:30 – 19:00
ESOL CymysgClarence Hall CrucywelDydd Iau 10:00 – 13:00
ESOL CymysgCanolfan Chwaraeon Cymunedol CrucywelDydd Iau 16:30 – 19:30
ESOL CymysgColeg Bannau BrycheiniogDydd Iau 14:00 – 16:00
ESOL DechreuwyrY Cwtch – Coleg Bannau BrycheiniogDydd Gwener 10:00 – 12:00
ESOL CanolraddColeg Bannau BrycheiniogDydd Gwener 9:00 – 12:00
ESOL UwchColeg Y DrenewyddDydd Mercher 17:00 – 19:15
ESOL Dechreuwyr/Cyn-ganolraddColeg Y DrenewyddDydd Mawrth 10:00 – 12:00
ESOL Canolradd/ UwchColeg Y DrenewyddDydd Mercher 10:00 – 12:00
ESOL Canolradd/ UwchColeg Y DrenewyddDydd Mercher 12:30 – 14:30
ESOL Cyn-ganolraddColeg Y DrenewyddDydd Iau 10:00 – 12:00
ESOL Cyn-ganolraddColeg Y DrenewyddDydd Iau 12:30 – 14:30
ESOL Dechreuwyr/Cyn-ganolraddColeg Y DrenewyddDydd Mawrth 12:30 – 14:45
ESOL CanolraddColeg Y DrenewyddDydd Mawrth 17:00 – 19:00
ESOL CymysgEglwys Gatholig y TrallwngDydd Iau 17:00 – 19:00

Cysylltwch os oes angen mwy o wybodaeth arnoch gan ddefnyddio’r wybodaeth isod.

Joanne Howells – 0330 818 8408 joanne.howells@nptcgroup.ac.uk

Jacqui Griffiths – 0330 818 8346 jacqui.griffiths@nptcgroup.ac.uk

Linda Kelly – 0330 818 9012 linda.kelly@nptcgroup.ac.uk

Kath Jones – 0330 818 8485 kath.jones@nptcgroup.ac.uk

Darparwyr Cyrsiau

 • Grwp Colegau NPTC

  • Canolfan Waith Aberhonddu
  • Muse Aberhonddu
  • Clarence Hall Crucywel
  • Canolfan Chwaraeon Cymunedol Crucywel
  • Eglwys Gatholig y Trallwng
  • Coleg Bannau Brycheiniog
  • Coleg Y Drenewydd
  • Coleg Pontardawe
  • Coleg Castell-nedd
  • Bevin Avenue Port Talbot
  Ymweld ā'r darparwr hwn
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.