Cyrsiau Llythrennedd a Rhifedd

Cyrsiau byrion sylfaenol yw’r rhain fel y gall oedolion wella eu sillafu, gramadeg, darllen ac ysgrifennu ar gyfer bywyd bob dydd – mae’r pynciau a drafodir yn cynnwys defnyddio atalnodi’n gywir, darllen testunau fel papurau newydd ar-lein a llythyrau ffurfiol, siarad a gwrando yn ystod cyfarfodydd a chyfweliadau.

Mae’r rhain yn gyrsiau mathemateg sylfaenol sy’n ymdrin â thasgau bob dydd fel mesur, trin arian a chyllidebu, er enghraifft, biliau siopa neu’r cartref, pwysau a mesurau ar gyfer coginio neu DIY.

Mae gennych hefyd yr opsiwn o gwblhau’r sgiliau hanfodol mewn cyfathrebu a/neu rifedd ar lefel addas.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Pan fyddwch yn ymuno byddwch yn cael trafodaeth gyda’ch tiwtor Dysgu Oedolion yn y Gymuned (ALC) i benderfynu pa bynciau sydd fwyaf priodol i chi.  Byddwch hefyd yn cwblhau asesiad cychwynnol fel eich bod yn gweithio ar gymhwyster ar y lefel gywir.

Rhagolygon Gyrfa

Gallwch symud ymlaen i lefelau uwch mewn sgiliau hanfodol, TGAU neu i gwrs galwedigaethol sy’n addas ar gyfer cyflogaeth.

Asesiadau

Bydd hyn yn dibynnu ar y cymhwyster a gymerir:

Gellir asesu unedau Agored Cymru trwy waith cwrs, cwestiynau ac atebion llafar, chwarae rôl/efelychu neu brofion ysgrifenedig.

Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu neu Lythrennedd Digidol yn cael eu hasesu trwy asesiadau dan reolaeth.

Cwrsiau Llythrennedd a Rhifedd

Yn y tablau isod fe welwch y Dyddiadau, Amserau a Lleoliadau ar gyfer ein holl gyrsiau Llythrennedd a Rhifedd ar draws Castell-nedd Port Talbot a Phowys. Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch am ein cyrsiau ffoniwch: 03308 188100

Castell-nedd Port Talbot

Sgiliau Sylfaenol
CwrsLleoliadDyddiad ac Amser
RhifeddColeg Castell-neddDydd Mawrth 9:30 – 12:00
LlenyddiaethColeg Castell-neddDydd Mawrth 13:00 – 15:30
LlenyddiaethColeg Castell-neddDydd Mercher 9:30 – 12:00
RhifeddColeg Castell-neddDydd Mercher 13:00 – 15:30
RhifeddColeg Castell-neddDydd Iau 9:30 – 12:00
LlenyddiaethColeg Castell-neddDydd Iau 13:00 – 15:30
Llythrennedd a RhifeddBevan Avenue Sandfields, Port TalbotDydd Mawrth 9:00 – 12:00
Llythrennedd a RhifeddBevan Avenue Sandfields, Port TalbotDydd Mawrth 18:00 – 20:00
LlenyddiaethDOVE BanwenDydd Mawrth 9:30 – 12:30
RhifeddDOVE BanwenDydd Iau 9:30 – 12:30
Llythrennedd a RhifeddYMCA Castell-neddDydd Gwener 9:30 – 12:30
Llythrennedd a RhifeddColeg PontardaweDydd Llun 9:30 – 12:00
RhifeddColeg PontardaweDydd Llun 12:30 – 15:00
LlenyddiaethColeg PontardaweDydd Mercher 9:30 – 12:00
LlenyddiaethColeg PontardaweDydd Iau 12:30 – 15:00
Llythrennedd a RhifeddGTC GlynneathDydd Iau 13:00 – 15:30

Powys

Sgiliau Sylfaenol
CwrsLleoliadDyddiad ac Amser
Llythrennedd a Rhifedd, Sgiliau ar gyfer cyflogaeth.Coleg Bannau BrycheiniogDydd Llun 10:00 – 12:00
Llythrennedd a RhifeddColeg Bannau BrycheiniogDydd Mercher 10:00 – 12:00
Sgiliau Llythrennedd a Rhifedd ar Gyfer y GweithleColeg Bannau BrycheiniogDydd Llun 13:00 – 15:30
Sgiliau Llythrennedd a Rhifedd ar Gyfer y GweithleColeg Bannau BrycheiniogDydd Mercher 10:00 – 12:00
Llythrennedd a RhifeddYsgol Golwg Y CwmDydd Llun 10:00 – 12:00

Darparwyr Cyrsiau

 • Grwp Colegau NPTC

  • DOVE Banwen
  • YMCA Castell-nedd
  • GTC Glynneath
  • Ysgol Golwg Y Cwm
  • Coleg Bannau Brycheiniog
  • Coleg Pontardawe
  • Bevan Avenue Sandfields, Port Talbot
  Ymweld ā'r darparwr hwn
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.