SSIE (ESOL)

Bydd y cwrs hwn yn gwella’ch sgiliau cyfathrebu yn Saesneg.

Trwy weithgareddau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu byddwch yn gwella eich gramadeg a’ch geirfa ar gyfer gwaith, addysg bellach a bywyd cartref. Byddwn yn asesu eich lefel fel eich bod mewn grwp ag eraill ar safon debyg.

Gallwch gofrestru ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.