Yn ōl i'r Cyrsiau

Diploma BTEC Lefel 3 mewn Adeiladu a yr Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) (Rhan-amser)

Mae Diploma Lefel 3 BTEC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) yn gwrs rhan-amser ar lefel uwch, lle caiff ystod o fodiwlau adeiladu eu hastudio. Mae’r rhain yn cynnwys: iechyd, diogelwch a lles, arolygu safleoedd, adeiladu cynaliadwy, a Mathemateg, Gwyddoniaeth a deunyddiau ym maes adeiladu a’r amgylchedd adeiledig. Bydd y cwrs hwn yn diwallu anghenion y rhai sy’n dymuno dilyn gyrfa broffesiynol neu dechnegol mewn adeiladu & Peirianneg Sifil. Mae’r cwrs nid yn unig yn gweithredu fel llwybr i gyflogaeth amser llawn o fewn y diwydiant, mae hefyd yn llwybr dilyniant profedig i Addysg Uwch. Gall hyn fod yn rhaglenni statws gradd llawn mewn Prifysgolion neu’n barhad yng Ngr?p Colegau Castell-nedd i astudio’r Dystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC).

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.