Sgiliau Gwnïo

Yn ystod y cwrs hwn byddwch yn:- dysgu technegau gwnïo â llaw, sut i dorri deunyddiau gan ddefnyddio torrwr cylchdro, mat torri a phren mesur, dysgu sut i ddefnyddio peiriant gwnïo, deall amrywiaeth o bwythau a phryd i’w defnyddio, gallu gwnïo a llinell syth, creu rhywbeth arbennig i gadw neu i roi fel anrheg i rywun.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.