Yn ōl i'r Cyrsiau

Gwella aeliau gyda Thechnegau Microbladio Jan Start (Rhan Amser)

Mae Tystysgrif Lefel 4 VTCT mewn Gwella Aeliau gyda thechnegau Microbladio yn gymhwyster therapïau uwch sydd wedi’i anelu at 18+ o ddysgwyr sy’n dymuno datblygu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau ymarferol wrth ddefnyddio Microbladio. Mae’r cymhwyster hwn wedi’i gymeradwyo a’i gefnogi gan awdurdod y Diwydiant Trin Gwallt a Harddwch (HABIA). Rhagofyniad yw cymhwyster Lefel 3 Harddwch/Therapi Cymhwysol.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.