Yn ōl i'r Cyrsiau

Dyfarniad Lefel 2 mewn Iechyd, Diogelwch yn y Gweithle (Rhan-Amser: eDdysgu)

Mae’r cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i ddysgwyr o iechyd a diogelwch yn y gweithle o dan ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch y DU. Bydd y cwrs hwn o fudd i bob unigolyn a allai fod yn gweithio o fewn rôl iechyd a diogelwch.

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â’r pynciau canlynol: – Cosbau a gorfodi – Ergonomeg a ffactorau dynol – Cost iechyd a diogelwch gwael – Manteision Iechyd a Diogelwch da – Asesiadau risg – Hierarchaeth rheolaeth – Ffactorau amgylcheddol – Ffactorau dynol – Offer Amddiffynnol Personol ( PPE) -Diogelwch tân a chodi a chario – Sylweddau peryglus – Offer sgrin arddangos – Arwyddion diogelwch yn y gweithle – Cymorth cyntaf a RIDDOR

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.