BSL Lefel 1 Signature

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i ddylunio i alluogi dysgwyr i gyfathrebu gyda phobl Fyddar drwy Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ar amrywiaeth o bynciau sy’n defnyddio iaith syml, bob dydd. Byddan nhw’n ennill sgiliau sylfaenol a hyder wrth gynhyrchu a derbyn BSL. Mae trywydd i symud ymlaen at BSL Lefel 2 ar ôl cwblhau rhaglen Lefel 1 yn llwyddiannus.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

    • Canolfan Tir Morfa
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.