Yn ōl i'r Cyrsiau

Cefnogaeth ar gyfer iechyd meddwl lefel 1

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cipolwg ar ffyrdd o gefnogi rhywun â phroblemau iechyd meddwl, gan gynnwys technegau hunangymorth, sgiliau a fyddai’n eu galluogi i gefnogi rhywun â phroblemau iechyd meddwl ac ymatebion ymarferol i rywun a allai fod yn hunanladdol.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.