Yn ōl i'r Cyrsiau

Bod yn Barod ar gyfer Cyflogaeth Gynaliadwy

Bwriad y cyflwyniad hwn yw rhoi cyflwyniad sylfaenol ar baratoi eich hun ar gyfer y gweithle. Mae 8 adran ddysgu i’r cwrs.

Erbyn diwedd y cwrs hwn byddwch yn dod i ddeall sut i fod yn barod ar gyfer y diwrnod sydd i ddod. Byddwch yn ennill gwybodaeth wrth baratoi am anghenion pwysig megis bwyd, hylendid ac amseru.

Erbyn diwedd y cyflwyniad hwn, bydd myfyrwyr yn gallu: – deall pwysigrwydd bod yn barod – cydnabod yr angen i fod yn barod ar gyfer y diwrnod i ddod

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.