BSL Lefel 2 Signature

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i ddylunio i alluogi dysgwyr i ddatblygu eu gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng BSL mewn amryw o gyd-destunau cyfarwydd drwy gymryd rhan mewn sgyrsiau hir a phenagored. Bydd y cwrs yn datblygu cyfathrebu ymarferol mewn BSL drwy gyfrwng amrywiaeth o brofiadau dydd i ddydd bywyd go iawn. Bydd dysgwyr yn gallu delio gyda’r rhan fwyaf o dasgau iaith arferol a bydd ganddyn nhw afael digonol ar ramadeg i ymdopi gyda rhai tasgau mwy anarferol. Mae symud ymlaen i gwrs BSL Lefel 3 yn ddewisol unwaith y byddwch yn cwblhau’r cwrs yma’n llwyddiannus.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

    • Canolfan Tir Morfa
Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.