Addysg A Hyfforddiant Lefel 3

Bydd y cwrs yma’n helpu dysgwyr i ddeall: rolau, cyfrifoldebau a pherthnasoedd mewn addysg a hyfforddiant; dulliau addysgu a dysgu cynhwysol ac egwyddorion ac arferion asesu. Mae canran o’r cwrs yn ymarferol ond does dim gofyniad am leoliad addysgu ar ôl y cwrs.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.