Yn ōl i'r Cyrsiau

Astudiaethau busnes TGAU

Mae dysgwyr yn cael y cyfle i ddatblygu ystod eang o sgiliau, gan eu galluogi i ddefnyddio gwybodaeth fusnes yn feirniadol, datblygu dadleuon, gwneud penderfyniadau cyfiawn a pharatoi ar gyfer astudiaethau pellach a llwybrau gyrfa. Mae’r fanyleb Busnes TGAU yn cyflwyno dysgwyr i’r byd busnes, gan eu grymuso i ddatblygu fel unigolion masnachol a mentrus.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.