Camau Cyntaf Yn Y Gymraeg

Mae’r cwrs yma’n caniatáu i ddysgwyr ddefnyddio peth geirfa sylfaenol yn Gymraeg a datblygu eu sgiliau i gefnogi plentyn wrth iddo/i gaffael yr iaith Gymraeg.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.