HNC Cyfrifiadura (Rhan-Amser)

Mae HNC Cyfrifiadura yn gwrs addysg uwch 2 flynedd, lefel 4, sydd wedi’i gynllunio ar gyfer unigolion sy’n dymuno datblygu gyrfa yn y sectorau Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol cyffrous a chyfnewidiol.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.