Yn ōl i'r Cyrsiau

Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser: Dysgu o Bell)

Mae hon yn dystysgrif a dderbynnir yn rhyngwladol sy’n dangos gwybodaeth mewn cysyniadau sylfaenol o TG, megis rheoli ffeiliau, prosesu geiriau, taenlenni, cronfa ddata, graffeg cyflwyno a defnyddio’r rhyngrwyd.

Darparwyr Cyrsiau

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.