Yn ōl i'r Cyrsiau

Cyflwyniad i iechyd meddwl lefel 1

Mae’r cwrs byr hwn yn rhoi cyflwyniad byr i broblemau iechyd meddwl sy’n ymdrin â phynciau megis: effaith rhagfarn i unigolion sy’n byw gydag iechyd meddwl problemus, achosion problemau iechyd meddwl, sut i hyrwyddo lles meddyliol a’r cymorth sydd ar gael i unigolion sy’n byw gyda phroblemau iechyd meddwl.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.