Cyflwyniad I BSL (Agored Cymru)

Cwrs BSL 6 wythnos i ddechreuwyr neu i rai gydag ychydig o wybodaeth BSL, wedi’i gyflwyno mewn amgylchedd ymlaciol a chefnogol. Bydd dysgwyr yn deall ac yn defnyddio arwyddion sylfaenol ar gyfer llythrennau’r wyddor ac yn dysgu sut i gyfleu manylion personol a chyfarchion sylfaenol.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.