Yn ōl i'r Cyrsiau

Cyd-ddigwydd iechyd meddwl a chamddefnyddio cyffuriau lefel 1

Bydd y cwrs hwn yn archwilio’r ffordd y mae problemau iechyd meddwl a phroblemau camddefnyddio sylweddau yn rhyngweithio gan gynnwys y rhesymau pam y gall unigolyn â phroblemau iechyd meddwl gamddefnyddio sylweddau, effaith categorïau penodol o sylweddau ar yr unigolyn a’r mathau o gymorth sydd ar gael.

Darparwyr Cyrsiau

  • Dysgu Oedolion yn y Gymuned CNPT

Mae partneriaid yn cynnwys
Dod o hyd i Gwrs Copyright 2024 Adult Learning in the Community. All rights reserved.